Glass, water, light and movement are the most important aspects of the artworks by Bert Frijns. His way of working is introverted and silent, only interrupted by carefully planned interventions that decide the shape of the work while it forms in the oven. By combining several objects, by sandblasting them and/or adding water he creates compositions that absorb and reflect their surroundings and suggest movement.
~
Glas, water, licht en beweging zijn de belangrijkste aspecten van de kunstwerken van Bert Frijns. Zijn manier van werken is stil en introvert, enkel onderbroken door zorgvuldig geplande interventies die de vorm van het werk bepalen terwijl het zich vormt in de oven. Door verschillende objecten te combineren, ze te zandstralen en/of water toe te voegen creëert hij composities die hun omgeving absorberen en reflecteren en beweging suggereren. 

Back to Top